İş Etiği Örnek Olay Yarışması

“Sevgili Öğrencilerimiz,

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak “etik vaka” analiz etme üzerine bir yarışma düzenliyoruz. Yarışma, Etik Komisyon tarafından verilen örnek olayları etik prensipler (doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven, hesap verebilirlik, şeffaflık, adalet, saygı, hukukun üstünlüğü, yaşamı sürdürebilirlik vb.) çerçevesinde analiz etme üzerinedir. Yarışma sonucunda kazananlara katılım sertifikasının yanında sembolik ödüller verilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan öğrencilerimize de katılım sertifikası verilecektir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020-2021 Bahar Yarıyılı Akademik Kurulu Gerçekleştirildi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2020-2021 Bahar Yarıyılı Akademik Kurulu 08 Mart 2021 tarihinde CATs üzerinden gerçekleştirilen akademik kurula fakültemiz öğretim elemanlarının yanı sıra ders saat ücretli öğretim elemanları da katıldı. Dekanımız Sn. Prof. Dr. Ali ŞEN açılış konuşmasının ardından fakülte ile ilgili genel güncel bilgileri öğretim elemanları ile paylaştı. Dekanımızın konuşmasının ardından fakültemiz öğretim elemanları ve bölüm başkanları görüşlerini ifade ettiler. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mentor Gümrük Müşavirliği İş Birliği Protokolü

Fakültemiz Dekanı Sn. Prof. Dr. Ali Şen ve Mentor Gümrük Müşavirliği CEO’su Sn. Dr. Hakan Çınar‘ın katılımıyla protokol imza töreni düzenlendi.  

İmzalanan protokol; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mentor Gümrük Müşavirliği birlikteliğinde Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilecek sektörel dersler, eğitim seminerleri, ortak proje çalışmaları, öğrencilere staj imkanları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası konuların yanı sıra sosyal konularda da iş birliğini içermektedir. 

“Etik Hakkında Söyleşiler-I”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 17 Aralık 2020 Perşembe günü “Etik Hakkında Söyleşiler-I” başlıklı webinar düzenledi.  Prof. Dr. Şadi Can Saruhan ve Öğr. Gör. Bülent Şenver’in konuşmacı oldukları etkinlikte; etik konusunun tarihsel gelişimi, etiğe bakış ve etik sorunlar ele alındı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Mahmut Paksoy’un üstlendiği etkinlikte; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şen, fakültenin etik konusunda yaptığı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 

“Kişisel Bütçe Yönetimi Projesi 2. Söyleşisi”

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından, 13 Kasım Cuma günü saat 17.00’de “Kişisel Bütçe Yönetimi Projesi 2. Söyleşisi” gerçekleştirildi.
 
IIBF Cats Pano – Meetings – Kayıtlar kısmından etkinliğin tekrarını izleyebilirsiniz. 

Projeye ait detaylara CATS – IIBF PANO sayfasından ulaşabilirsiniz. Proje kayıtları Kasım ayının sonuna kadar devam etmektedir.
 

Girişimcilik Bölümü 1. Sınıf Öğrencilerimizden Elif Eda Güneş, Hayat ve Başarı Hikâyesi ile TedxReset’te Yer Alacak

Girişimcilik Bölümü 1. sınıf öğrencilerimizden Elif Eda Güneş, daha önce gerek ulusal-uluslararası basında yer alan, gerek kitaplara konu olan ve devlet makamları tarafından tebrik-takdir edilen başarılı hayat hikâyesini 14 Kasım’da düzenlenecek TedxReset’te paylaşacak.

Girişimcilik Bölümü Öğrencilerimizden Mustafa Yılmaz’ın Projesi, TÜBİTAK’tan Destek Almaya Hak Kazandı

Girişimcilik Bölümü öğrencilerimizden Mustafa Yılmaz’ın Girişimcilik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nazan Çağlar danışmanlığında “TÜBİTAK 2209 - A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında hazırladığı “Depremde hasar almış binaların anlık ve gerçek olarak tespit edilmesiyle depremden doğan can kaybını azaltma” isimli projesi, destek almaya hak kazandı. 

Kabul edilen projenin özeti şu şekilde;