Erasmus+

Erasmus+ programı, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyeti gerçekleştirecek öğrenciler maddi destek alma (hibe) hakkına sahip olabileceklerdir. Verilen hibenin öğrencilerin tüm masraflarını karşılamaya yönelik olmayıp, katılımcının olası masraflarına destek olması hedeflenmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bir ya da iki dönem öğretim olanağı sağlayan LLP/ERASMUS Programından yararlanabilmesi için 2001 yılında lisans programları derslerinin Avrupa Birliği Not Transfer Sistemi (ECTS) ile eşdeğerliliği sağlanmıştır.
 

Erasmus Programından yararlanan Mutlu Öğrenciler

Üniversitemiz ve anlaşma yapılan Avrupa Birliği Üniversiteleri arasındaki işbirliği 2004-2005 öğretim yılında başlayarak, öğrenci değişimleri ile her geçen yıl geliştirilerek sürdürülmektedir.  İstanbul Kültür Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu üniversitelerin listesi için...

Partner Üniversiteler...

İstanbul Kültür Üniversitesi ile partner üniversiteleri arasındaki not sistemlerinin eşleştirilmesi hakkındaki 5 Nisan 2012 ve 22 Ocak 2015 tarihli İstanbul Kültür Üniversitesi Senato Kararlarına göre:

  1. Programdan faydalanarak yurtdışına giden T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinin ders transferlerinde Tablo 1 'in referans alınmasına,
  2. Programdan faydalanarak Üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerin aldıkları derslerin notları verilirken, Tablo 2'nin referans alınmasına, AKTS not sistemini  kullanmayan ve yerel notlandırma sistemini
  3. AKTS not sistemine dönüşüm tablosunu temin etmeyen T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi partner üniversiteleri için, üniversite bazında eşleştirme yapılabilmesi amacıyla ilgili bölümlerin ve Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nin ortak bir karar önerisi hazırlayarak senatonun onayına sunmasına karar verilmiştir.
Tablo 1. Giden Öğrenciler   Tablo 2. Gelen Öğrenciler

AKTS (ECTS)

NOTU

İKU

NOT KARŞILIĞI

A A
B A-
C B+
D C+
E C
FX F
F F
İKU NOTU

AKTS (ECTS)

NOT KARŞILIĞI

A / A- A
B- / B / B+ B
C- / C / C+ C
D / D+ D
D- E
FD FX
FF F

Üniversitemiz ve anlaşma yapılan Avrupa Birliği Üniversiteleri arasındaki işbirliği 2004-2005 öğretim yılında başlayarak, öğrenci değişimleri ile her geçen yıl geliştirilerek sürdürülmektedir. 

Fakülte Temsilcisi Arş. Gör. Dr. Elanur Türküz  
İktisat Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nazife Merve Hamzaoğlu  
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Didem Kayalıdereden  
Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü Arş. Gör. Seyyide Sena Türkdoğan  
İşletme Bölümü  Bölümü Erasmus Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Elanur Türküz  
Girişimcilik Bölümü  Bölümü Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Artur Yetvart Mumcu  

 

Avrupa'da Yalnız mısın?

Cevabımız hayır. Öğrencimiz ve Erasmus Koordinatörümüz, öğrencinin AB’deki üniversitede geçirdiği süre içinde sürekli iletişim içindedirler. Bölüm Erasmus Koordinatörü; ders seçme, konaklama gibi pekçok sorunun çözümü için karşı üniversitenin koordinatörleri ile görüşür. Öğrencimiz, bölümünde alıştığı yakın ilgi ve destekten uzak kalmaz.

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.


Son Güncelleme Tarihi: Per, 09/21/2023 - 11:08