Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Ali ŞenSevgili Öğrenciler,

Üniversiteler ve ortamları sıradan düşüncelerin ötesinde 21. yüzyıla yakışan insanların yetiştiği ortamlardır. İstanbul Kültür Üniversitesi de bu amaçla kuruldu ve bu felsefeyi sürdürüyor. Amacımız iddialı, vizyon sahibi, bilim insanı, sanatçı, girişimci ve Türkiye’yi yönetmeye aday üniversiteliler yetiştirmektedir. Sizleri ufku geniş, bilgili ve topluma yararlı insanlar olarak mezun etmeye kararlıyız. Bunu da bilim, kültür ve eğitim alanında Dünya üniversiteleriyle eşgüdümlü şekilde yürüttüğümüz çeşitli projeler çerçevesinde dünya ile entegre şekilde gerçekleştiriyoruz.

Avrupa Birliği Erasmus programı çerçevesinde bugüne kadar Avrupa Birliği’nin çeşitli ülkeleriyle öğrenci ve akademisyen değişiminde bulunduk. Biz bu anlamda bilimi ve kültürü dünya ile en iyi şekilde bütünleştirmeye gayret ediyoruz ve tüm platformlarda kendisini gösterebilecek nitelikler kazandırılmış genç bir nesil yetiştiriyoruz. Buradan hayata hazır ayrılacaksınız. Size düşen sadece imkanlarınızı en iyi şekilde değerlendirmektir.

Üniversitemizin siz gençlere kaliteli bir mesleki eğitim ve sosyal ortam sağlamak öncelikli amacıdır. Ancak, bir diğer önemli hedefimiz de iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda yetişmenize katkı sağlamaktır. Bu konuda üniversitemizin tüm kadrosu, her bölümünün tüm programları ile sizlerin topluma yararlı, ülkesinin çıkarlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutan bir şekilde yetişmeniz için eğitimin tüm olanaklarını kullanmaktadır ve kullanmaya devam edecektir.

Bunu gerçekleştirmek üzere, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yükseköğretim kurumu olarak Çağdaş ve Bilimsel yöntemlerini uygulayan bir üniversite olarak varlığımızı sürdürmekteyiz.

Üniversitemizin kuruluşundan beri, gerek öğretim kadromuz, gerekse öğrencilerimizin benimsediği temel ilkemiz, Atatürkçülüğü özümsemek ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Kültür ailesi olarak bizler, eğitime katkının yanı sıra, sanatta, kültürde, sosyal sorumluluk projelerinde, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yer alacağız. Sizleri yaşama hazırlarken, yeniliklere açık, düşünen, sorgulayan, kendine ve çevresine karşı duyarlı özgür ruhlar olmanızı amaç edindik. Bizim referansımız sizlersiniz. Önce kendinize sonra da bizlere güvenin.

Prof. Dr. Ali Şen
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı