Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Sinan AlçınDeğerli Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,
İİBF Ailesinin kıymetli mensup ve paydaşları,

İçinden geçtiğimiz son birkaç on yıl, tüm dünyada siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim ve zorluklara sahne oldu. Çoklu kriz ve kaos ortamı, siyasal ve ekonomik alanda da ittifak ve çatışmaları beraberinde getiriyor. Dünya ekonomisi ve siyasetindeki dinamik değişim ve dönüşüm sürecini anlamak, yorumlamak ve ülkemiz ve dünya ekonomisi ve toplumları için refah, barış, sağlık ve mutluluğun inşası için her disiplinden araştırmacıya, uzmana ve siyasetçiye fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Üniversitemizin 25 yıllık deneyiminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin öğrencileri, mezunları, mensupları ve tüm paydaşları olarak ülke ve dünya ekonomisine ve siyasetine önemli katkılar sağladık. Kültür İİBF olarak evrensel bilimsel normlar, Kültür Anayasası ve ülkemizin ekonomik gereksinimlerini dikkate alarak araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi hayata geçiriyoruz.

Üniversitemizin “uluslararasılaşma” nosyonuna uygun biçimde, Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle Erasmus anlaşmalarımızla öğrencilerimize öğretim ve staj hareketliliği sağlıyoruz. Avrupa dışında Asya’dan Amerika kıtasına kadar birçok ülkedeki üniversitelerle ikili değişim anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerimize farklı öğrenim olanakları yaratıyoruz.

Çift Anadal ve Yan Dal seçeneklerimizle ikinci kariyer seçeneğini öğrencilerimiz için her zaman açık tutuyoruz. Öğrenimleri boyunca birden çok staj yapma konusunda öğrencilerimizi destekliyoruz. Kültür İİBF’nin, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve farklı sektörlerde öncü firmalarla yakın iş birliği bulunmaktadır. Söz konusu iş birlikleri sayesinde öğrencilerimize staj, mezunlarımıza iş bulma konusunda yol gösteriyoruz.

Düzenlediğimiz bilimsel kongrelerle diğer üniversiteler ve sektörlerle ilişkilerimizi her zaman güncel tutuyoruz. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, Üretim Ekonomisi Kongresi ve AGMER (Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Araştırma Merkezi)  ile birlikte düzenlediğimiz Aile İşletmeleri Kongrelerimiz tüm paydaşlarımız tarafından tanınan ve rağbet edilen bilimsel etkinliklerimiz arasındadır. 

21. yüzyıl yetkinlikleri kapsamında; yapay zeka, Sanayi 4.0, makine öğrenmesi, kodlama gibi başlıklarda açtığımız derslerle öğrencilerimize çağdaş donanımlar kazandırıyoruz. Fakültemiz bünyesinde İktisat (Türkçe), İşletme (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce ve Türkçe), Girişimcilik (Türkçe) lisans bölümlerimiz yanında anabilim dallarımıza bağlı yüksek lisans ve doktora programlarımızla da araştırmacılara fırsat sağlıyoruz. Lisans ve Lisansüstü Araştırma Burslarımız öğrencilerimize uygulama konusunda olanak sağlıyor.

“Yaşayan üniversite” yaklaşımımız çerçevesinde öğretim, araştırma, sanayi, ekonomi ve siyaset alanlarının hepsinde nitelikli, sürdürülebilir, toplum ve çevreye duyarlı mezunlar  yetiştirme çabamıza sağladığınız destek ve ilginiz için teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Sinan Alçın
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili