Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Emine Müge ÇETİNER Değerli Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,
İİBF Ailesinin Kıymetli Üye ve Paydaşları,

İçinden geçtiğimiz son birkaç on yıl, tüm dünyada siyasi, ekonomik, toplumsal açılardan değişim ve zorluklara sahne oldu. Krizlerin yarattığı kaos ortamının doğal sonucu olarak gerek siyasal, gerekse ekonomik alanlarda çatışmalara tanıklık ettik. 

Dünyadaki ekonomik, siyasi dinamik değişim sürecini anlayıp, yorumlayarak hem ulusal hem de uluslararası boyutta; refah, barış, sağlık ve  mutluluğun inşası için her disiplinden araştırmacıya, uzmana, siyasetçiye fazlasıyla gereksinim duyulmaktadır. 
Üniversitemizin 25 yıllık deneyiminde, kuruluş aşamasından beri  varlığını sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin öğrencileri, mezunları, üyeleri ve tüm paydaşları olarak, hem ülkemiz, hem de uluslararası ölçekte, ekonomik ve siyasi  katkı sağlamak amaçlı pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Bundan sonra da Fakültemiz olarak evrensel bilimsel normlar, Kültür Anayasası ve ülkemizin ekonomik gereksinimlerini dikkate alarak araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi durmaksızın hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Üniversitemizin “uluslararasılaşma” hedefine uygun biçimde, Avrupa’nın önde gelen üniversiteleriyle yaptığımız Erasmus anlaşmaları, öğrencilerimize yurtdışı deneyimi ile öğretim ve staj olanağı yaratmaktadır. Erasmus dışında ayrıca Asya’dan Amerika kıtasına kadar birçok ülkedeki üniversitelerle ikili değişim anlaşmalarımız  çerçevesinde öğrencilerimiz farklı öğrenim olanakları deneyimleme şansına erişmektedir.
Çift Anadal ve Yan Dal seçeneklerimizle ikinci bir kariyer kapısını, öğrencilerimize   açık tutmanın yanısıra, öğrenimleri boyunca birden çok staj yapma konusunda onları destekliyor ve olanaklar yaratıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin; Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve farklı sektörlerde öncü firmalarla yakın işbirliği bulunmaktadır. Söz konusu işbirlikleri, öğrencilerimiz için staj, mezunlarımız için iş bulma konularında bizlere destek olmaktadır.

Düzenlediğimiz bilimsel kongrelerle diğer üniversiteler ve sektörlerle ilişkilerimizi her zaman güncel tutuyoruz. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, Üretim Ekonomisi Kongresi ve AGMER (Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Araştırma Merkezi)  ile birlikte düzenlediğimiz Aile İşletmeleri Kongrelerimiz tüm paydaşlarımız tarafından tanınan ve yüksek bir katılımcı sayısıyla gerçekleştirdiğimiz bilimsel etkinliklerimiz arasındadır. 

21. yüzyıl yetkinlikleri kapsamında; yapay zeka, Sanayi 4.0, makine öğrenmesi, kodlama gibi başlıklarda açtığımız derslerle öğrencilerimize çağdaş donanımlar kazandırıyoruz. Fakültemiz bünyesinde İktisat (Türkçe), İşletme (İngilizce ve Türkçe), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce ve Türkçe), Girişimcilik (Türkçe) lisans bölümlerimiz yanında anabilim dallarımıza bağlı olarak İngilizce ya da Türkçe dilinde gerçekleştirilen  yüksek lisans ve doktora programlarımızla da araştırmacılara fırsatlar sağlanmaktadır. Lisans ve Lisansüstü Araştırma Burslarımızdan faydalanarak, uygulama konusunda deneyim sahibi olmak isteyen öğrencilerimiz için kapımız her zaman açıktır.

“Yaşayan Üniversite” yaklaşımımız çerçevesinde öğretim, araştırma, sanayi, ekonomi ve siyaset alanlarının tümünde nitelikli, sürdürülebilir, toplum ve çevreye duyarlı, etik ve insani değerleri içselleştirmiş mezunlar  yetiştirme çabamız sürekli artan bir heyecanla devam edecektir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Emine Müge ÇETİNER 


Son Güncelleme Tarihi: Sa, 07/26/2022 - 14:48