İKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997 yılında kurulmuş ve 2000-2001 Öğretim Dönemi sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemiz, 7 bölümde öğretime devam etmektedir:

  • İktisat Bölümü
  • İşletme Bölümü
  • Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
  • İşletme İngilizce
  • Girişimcilik
  • Uluslararası Ticaret ve Finansman İngilizce

Uluslararası İlişkiler, İşletme İngilizce, Uluslararası Ticaret İngilizce ve Finansman bölümlerinde öğretim dili İngilizce'dir ve bu bölümlerde Hazırlık sınıfı zorunludur. İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ile Girişimcilik Bölümleri'nde Türkçe eğitim yapılmakta olup İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

Fakültemizde öğrencilerimizin gelişmesi ve iş yaşamına aranılır, kalifiye bireyler olarak kazandırılması amacıyla normal öğretim, düzenli yapılan konferans, seminer, tartışma, işletme gezileri ve çalıştay çalışmalarıyla desteklenmektedir. Ayrıca dersler, iş yaşamından gelecek konuşmacıların belirli konuları sınıf içinde incelemeleri ile zenginleştirilmektedir.

Öğrencilerimizin iş yaşamının ve dahil olacakları mesleki grupların gerçeklerine bugünden adapte olmaları, en önemli hedeflerimizden biridir. Bu nedenle bölümlerimizin 4 yıllık eğitim ve öğretim programları bu doğrultuda güncellenmekte, akademik bilgi yanında uygulama ve güncel çalışmaların ağırlığı arttırılmaktadır.

İİBF, öğrencilere dönük eğitim hizmeti yanında bölge işletmelerine yönelik araştırma, eğitim ve danışmanlık çalışmalarına da devam etmektedir.

“İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Girişimcilik, İngilizce İşletme ve İngilizce Uluslararası Ticaret ve Finansman (Derslerin tamamı İngilizce) Bölümlerimizde, akademik bilgi ile birlikte mesleki alan deneyimine de sahip öğretim kadromuz, öğrencilerimizi sadece bir mesleğe değil yaşama hazırlıyor.” 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 03/25/2024 - 17:04