Yeni Döneme Başlarken

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemiz ve bölümleri siz sevgili öğrencilerimizi geleceğe daha güçlü bireyler olarak yetiştirmek için çabalıyoruz. Siz değerli öğrencilerimizin gelecekte daha güçlü bireyler olarak yolunuza devam etmeniz için birlikte geçireceğimiz bu dönemde karşılıklı sorumluluklarımız var. Bu bültende sizlerle derslere etkili katılım konusunu paylaşacağım. Derslere etkili katılım ile ne anlaşılması gerektiği konusunu açıklayalım. 

Derslere etkili katılımı öğrenciler açısından tanımlarsak aşağıdaki faktörleri ele almamız gereklidir. Bunlar:

  1. Derslere devam,
  2. Devam edilen derste aktif olma,
  3. Ders dışı öğrenme,
  4. Öğrenme metodunu geliştirme 

olarak ele alınacaktır.    

DERSLERE DEVAM
Haftalık olarak derslere düzenli katılım, CATS’ten ve diğer kaynaklardan yararlanma, dersin öğrenme çıktılarını ve programını edinerek izlemektir.

AKTİF OLMAK
Derslerde soru sorma, not tutma, proje ve ödevlere katılma yolu ile aktif olabilirsiniz.

DERS DIŞI ÖĞRENME
Ders dışı saatlerde, ders ile ilgili haber ve yorum okuma, başka bir akademisyenin hazırladığı video ve benzeri medya izleme,  günlük sorun ve konular ile ilişkilendirme ve arkadaşlar ile konu tartışması yaparak ders dışı öğrenmenizi geliştirebilirsiniz.

METOT
Yukarıdakilere ek olarak bir konu hakkında bildirimde bulunmadan önce literatür (güvenilir kaynaklar) incelemesi yaparak bildirimde bulunulmalıdır. Bilimsel metodu kullanmak esastır.
 

Prof. Dr. Ali Şen

 

 

 

 

 

 

Başarılı bir dönem diliyorum.

İstanbul Kültür Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan 
Prof. Dr. Ali ŞEN 
Basın Ekspres Yerleşkesi B Blok 7. kat
İletişim: ali.sen@iku.edu.tr