Kalite ve Üretim Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Müfredat Güncelleme Toplantısı

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Kalite ve Üretim Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları müfredatlarının güncelleme çalışmaları kapsamında toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıya İşletme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Şen, Prof. Dr. Evren Ayrancı, Dr. Öğr. Üyesi H. Nazan Çağlar, Dr. Öğr. Üyesi Nebile Korucu Gümüşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ataseven, Dr. Öğr. Üyesi Murat Taha Bilişik, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özkan Yılmaz ve Dr.Öğr.Üyesi Kağan Okatan katıldı.