İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İBB Arasında Ortak Proje Geliştirme Toplantısı Yapıldı

İKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Müge Çetiner, İKÜ Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Dilek Ünalan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Atık Yönetimi Müdürlüğü, İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yetkililerinin katılımıyla, 3 Haziran 2022 Cuma günü ZOOM platformu üzerinden toplantı düzenlendi. Karbon ayak izi, karbon nötr kampüs, sıfır atık kampüs gibi konularda ortak çalışmalar yapmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; İKÜ Basın Ekspres yerleşkesinin bulunduğu bölgede hava kirliliği ölçümü ve takibinin yapılması, yerleşke çevresinin denetlenmesi ve mevcut durumun İBB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırıldı.