Girişimcilik Bölümü Öğrencisi Mustafa Yılmaz’ın BAP Önerisi Onaylandı

Girişimcilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mustafa Yılmaz’ın Dr. Öğr. Üyesi Nazan Çağlar’ın danışmanlığı, Arş. Gör. Taha Yusuf Çakarel’in desteğiyle hazırladığı “AVUS-Aydınlatmaların Kontrolünde Akıllı Güç Devrelerinin Sağlayacağı Fayda Üzerine Bir Araştırma” başlıklı BAP önerisi kabul edildi.