İş Etiği Örnek Olay Yarışması

“Sevgili Öğrencilerimiz,

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak “etik vaka” analiz etme üzerine bir yarışma düzenliyoruz. Yarışma, Etik Komisyon tarafından verilen örnek olayları etik prensipler (doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven, hesap verebilirlik, şeffaflık, adalet, saygı, hukukun üstünlüğü, yaşamı sürdürebilirlik vb.) çerçevesinde analiz etme üzerinedir. Yarışma sonucunda kazananlara katılım sertifikasının yanında sembolik ödüller verilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan öğrencilerimize de katılım sertifikası verilecektir.

Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak (en fazla 3 kişi) katılabilirsiniz. Son başvuru tarihi 31 Mart 2021’dir. Başvuru süreci sonunda Etik Komisyon tarafından belirlenen örnek olay katılımcılara gönderilecektir.

Yarışma Detayları

Günümüz toplumunda sürekli artan yolsuzluk ve skandallarla ilgili sorunlar kamuoyunun dikkatini çekmekte ve iş başarısı için etik ve sosyal sorumluluk artan bir şekilde temel kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, gelecekteki profesyonellere etik eğitimi için fırsatlar sunarak bir karar verme stratejisi olarak etik davranışı sergilemelerini sağlamayı amaçlıyoruz. 

Herkes yaşamları boyunca etik ikilemlerle karşı karşıya kalacaktır. Fakülte olarak öğrencilerimizin yani gelecekteki profesyonellerin bu etik sorunların üstesinden gelebilmeleri için ipuçları/araçlar sağlamalarına yardımcı olmak istiyoruz.

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz gerçek dünyadaki çözümü zor bir olaya kendi değerlerini ve bilgilerini uygulayabilirler. Her bir yarışmacı (ekip), iş dünyasındaki güncel bir sorunu analiz ederek ve etik iş yapma açısından bir plan önererek (problemi tanımlama, etkilenen paydaşların belirlenmesi ve analizi, finansal durum, probleme çözüm önerisi, çözüm önerinizin dezavantajları ve alternatif çözüm yolları) yarışacaklardır. 

Vaka yarışmamız, öğrencilerimizi etik bileşenleri içeren ve sürdürülebilirlik, sosyal etki ve çeşitlilik ve kapsayıcılık temelinde gerçekçi iş kararları vermeleri yönünde motive etmeye yöneliktir. Yarışmaya katılmanız durumunda sadece ödül kazanmayacak aynı zamanda etik meselesini daha detaylı kavrayacak ve profesyonel olarak gelişeceksiniz. Bu yarışma, iş bilginizi etik muhakeme üzerine yapılandırılmış bir argümanla pratik olarak uygulamanız için bir fırsat sağlayacaktır. Bu uygulamalı deneyime sahip olmak, özgeçmişinizin önemli bir parçasını oluşturacaktır. Vaka yarışmaları, analitik problem çözme becerilerinizi ve kısa sürede karar verme yeteneğinizi sergileyecek ve akıl yürütme tarzınız ve gerekçenizi açıklayacaktır. İşverenler, bu tür deneyimleri olan öğrencileri aramaktadırlar. Ayrıca, günümüz iş piyasasında sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik talebi gittikçe artan önemli nitelikler olmuşlardır.  Dolayısıyla Fakültemiz öğrencilerimizi bugün iş dünyasında ortaya çıkan gerçek etik ikilemleri ele almaya davet ediyor! İşletme bilginizi vakalara pratik olarak uygulama yeteneği, eğitiminizi tamamladıktan sonra başarılı bir yönetici olmanıza zemin hazırlayacaktır. Yarışmada jüri, etik hususları içeren ve aynı zamanda işletme perspektifinden de geçerli olan vaka çözümleri görmek isteyecektir. 
Yarışmamız pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecektir.

Örnek Olayın Gönderilmesi

İş Etiği Örnek Olay Yarışması için örnek olay (olaylar-vakalar), yarışma komisyonu tarafından yazılacak veya var olan örnek olaylar yarışmaya adapte edilecektir. Örnek olay (vaka) öğrenci yarışma ekiplerine e-posta ile gönderilecektir. Vaka genellikle iki ila üç sayfa uzunluğunda olacak ve karar vericiler için mali, yasal ve etik konuları sunan güncel bir iş meselesini içerecektir. Vakanın alınmasından yaklaşık iki hafta sonra, ekipler sözlü sunumlarında kullanılmak üzere hem vaka analizinin tamamını hem de bir PowerPoint slaytı hazırlamalı ve göndermelidir. Yarışma için son başvuru tarihi 31 Mart 2021’dir. Vaka analizlerini ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Başvurular c.gurel@iku.edu.tr adresine yapılacaktır.